Se alla

Äldreomsorg

Liberalerna vill:

Vi vill att alla kommuninvånare, oavsett ålder, ska leva och bo i en trygg, livskraftig
och positiv miljö i Kungsörs kommun! Årsrika medborgare ska ha makten över sin
vardag. Den äldre ska själv kunna bestämma när och hur stöd, hjälp och service ges.
När det gäller hemtjänsten skall den äldre vara delaktig i beslutet om vem som
kommer in i hemmet för att hjälpa till. Vi ser därför på äldreomsorg och hemtjänst
som en självklar och naturlig del inom Lagen Om Valfrihet (LOV).

Vi arbetar för:

● Att äldre ska få en garanti, som slår fast vad de har rätt att förvänta sig av
äldreomsorgen. Kungsörs kommun behöver ta fram tydliga instruktioner på
hur man går tillväga och vad man behöver göra för att få en plats på
äldreboende. Många blir t ex. chockade över att man i princip måste ha haft
hemtjänst innan man får plats på ett boende även om man haft anhöriga som
hjälpt en i tillvaron.

● Att äldre par som så vill, ska ha rätt att få bo tillsammans i äldreboende. När vi
bygger nytt och bygger om är det en viktig fråga som vi alltid lyfter.

● Kontinuitet i vårdkedjan, där antal i personalflödet skall begränsas. Det
innebär t ex. att det ska finnas ett tak för hur många olika individer som
besöker en genom hemtjänsten, t ex. till 10 personer. Om man ser till sig själv
skulle man antagligen inte vara bekväm med att det kommer olika personer
varje dag. Vi ser det som en viktig integritetsfråga att man utöver den hjälp
man får också kan få en personlig kontakt med de som arbetar i ens hem.

● Att råd, stöd och hjälp av kompetent personal finns som är väl förtrogen med
den äldres egen förmåga, aktuella och framtida behov och som kan följa upp
behov och åtgärder. Det innebär också att äldre har tillgång till t ex. leg.
sjuksköterska och geriatrisk specialistkompetens.

● Att verksamheten inom vård- och omsorg kontinuerligt utvecklas och
kvalitetssäkras bl.a. genom återkommande fortbildning och handledning för
hemtjänstens och äldrevårdens personal.

● Att införa en ut-och-gå-garanti som ger äldre rätt att komma ut dagligen om
de så vill och att äldre på boenden ska erbjudas två aktiviteter per dag. Man
behöver inte hänvisa till forskningen som finns, utan vi vet alla att man mår
bättre av att aktiveras och stimuleras. Det ändras inte med åldern.

● Att det är närproducerad och näringsrik mat lagad från grunden med minst
1/3 ekologiska livsmedel.

● Att ingen ska behöva dö ensam. Det ska alltid finnas någon vid ens sida i
slutskedet.