Se alla

Arbete – företagande – näringsliv

Kungsör kan ståta med många framgångsrika företag i en mängd branscher. Ortens
utmärkta geografiska läge vid Mälaren och mellan två Europavägar gör att det finns
goda förutsättningar för tillväxt med företag och boende som vi kan vara stolta
över. Vi har i många år haft företagande som en hjärtefråga då vi inser att Kungsörs
grundbult är småföretagande. Det är i de små företagen som de flesta jobben
skapas!

Vi arbetar för

● att Kungsör ska ta plats bland Sveriges 25 mest företagsvänliga kommuner.
Det innebär att man ska få bra stöd från kommunen genom djungeln med
ansökningar, tillstånd etc. Det innebär också att man även fortsättningsvis
måste arbeta aktivt med beredning av mark så att en etablering kan ske snabbt
och smidigt.
● Att det finns bra kommunikationer. Det innefattar både vägar, vattenfarleder,
lokaltrafik, tåglinjer och utbyggnaden av fiber. Om de här inte fungerar
påverkar det våra företag på en gång.
● Att man utvecklar arbetet med lärlings- och praktikplatser tillsammans med de
lokala företagen för att få de som är långt från arbetsmarknaden i
sysselsättning och för att företag ska kunna hitta bra medarbetare. Här vill vi
att de kommunala bolagen och nämnderna tar ett större ansvar.
● Att det visas större förståelse för de mindre företagens villkor och
småföretagarnas vardag. Liberalerna i Kungsör har i flera år haft det som
hjärtefråga.