Se alla

Funktionsvariation

Att tillgängligheten i kommunen ska vara god för alla oavsett funktionsvariation är
en viktig demokratifråga och en självklarhet som inte alltid fungerar. Det ska finnas
ett starkt funktionsråd med syfte och möjlighet att påverka tillgängligheten i
kommunen.

Vi arbetar för:
● Att man tar fram en lokal tillgänglighetscertifiering och har dedikerad personal
som arbetar med dessa frågor. Har du någonsin funderat över varför man
bygger ett trappsteg upp till, säg en lekplats, och en plan sluttning på baksidan
för de med sämre tillgänglighet? Varför gör man inte enbart den som är
tillgänglig för samtliga så att alla tar samma väg? Det är liknande frågor som
behöver belysas!

● Att samtliga befintliga verksamheter samt alla om- och nybyggnationer ska
certifieras gällande tillgänglighet.

● Att man ytterligare ökar kraven vid t ex. snöröjning så att trottoarer och gångoch
cykelvägar premieras. Det är inte bara en viktig fråga för
funktionshindrade utan för samtliga medborgare som använder dessa.