Se alla

Integration

Arbete och kunskaper i svenska är grundläggande faktorer för en integration i
samhället. Att kunna försörja sig själv ger personlig tillfredställelse och makt över
sitt eget liv. Varje nyanländ ska utifrån sina egna förutsättningar få stöd i att så
snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning
samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Genom
samverkan kan bidragsberoende och passivitet minska.

Vi arbetar för:
● Att man initierar ett projekt för kortare språkkontakter mellan invandrare och
person/familj etablerad i Sverige där man ses t ex. två eller tre tillfällen och
som man kan anmäla sig till om man varit i Sverige i tre år eller kortare. Man
kan därefter själv hålla kontakten om man vill.