Arbete och kunskaper i svenska är grundläggande faktorer för en integration i
samhället. Att kunna försörja sig själv ger personlig tillfredställelse och makt över
sitt eget liv. Varje nyanländ ska utifrån sina egna förutsättningar få stöd i att så
snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning
samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Genom
samverkan kan bidragsberoende och passivitet minska.

Vi arbetar för:
● Att man initierar ett projekt för kortare språkkontakter mellan invandrare och
person/familj etablerad i Sverige där man ses t ex. två eller tre tillfällen och
som man kan anmäla sig till om man varit i Sverige i tre år eller kortare. Man
kan därefter själv hålla kontakten om man vill.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.