Se alla

Kultur – fritid

Kommunens engagemang bidrar till spridning av kultur och möjligheten till en aktiv
fritid. Med ett rikt kulturliv menar vi inte bara kulturkonsumtion utan också
personligt kulturskapande. Frihet, mångfald och kvalitet är nyckelord för den
liberala kultursynen. Idrott är en källa för hälsa och stimulans, här fyller våra
idrottsföreningar en stor funktion. Barn- och ungdomsverksamhet skall vara högt
prioriterad. Det är viktigt att föreningarna får ett starkt och brett stöd för att utöva,
genomföra och utveckla sina ungdomsverksamheter. De har stor betydelse för att
motarbeta ungdomsvåld och främlingsfientlighet.

Vi arbetar för:
● Att uppmuntra lokala konstnärer, konstnärskap och kulturskapande. Vi vill att
Kungsörs kommun gör ett åtagande att i framtiden enbart köpa in konst från
regionen till de kommunala verksamhetslokalerna.

● Att utreda möjligheten att starta en kulturskola/kulturfilial i Kungsör med
inriktning musik och skapande.

● Att barn och ungdomar uppmuntras att utveckla sin skaparkraft inom
områden såsom t.ex. bild, musik, teater, dans, poesi och film mm. och att
synen på konst och kultur vidgas genom både lärande om historia och att man
anammar moderna metoder, vilket Kungsörs bibliotek starkt bidrar med.

● Att kommunala stipendier delas lika mellan sport och kultur. Vi måste nära
och stötta barn och ungdomars fritidsintressen lika utan att lägga en värdering
i vad det är för intresse, det är upp till var och en att själv bestämma!

● Att fritidsgårdarna i Kungsörs kommun fortsätter ha öppet då ungdomarna är
lediga, även på helgerna samt att de offentliga utomhusbaden underhålls väl.
Idag tar privatpersoner ett alldeles för stort ansvar utan tillräckligt stöd från
kommunen.

● Att den nuvarande ungdomsgården behålls och att man inom rimliga gränser
rustar lokalerna.