Kärnan i Liberalernas socialpolitik är ett gott liv där du som individ har möjlighet att
genomföra dina önskningar. Samhällets ansvar är att ge trygghet och hjälp till
människor som behöver det. Varje kommuninvånare oavsett härkomst,
socioekonomisk status eller problematik ska bemötas med respekt.

Vi arbetar för:
● Att människor som utsätts för våld omedelbart får stöd, skydd och
heltäckande hjälp, med särskild hänsyn till barnens situation. Det innebär att
Kungsörs kommun aktivt måste verka för att kvinnojour resp. brottsofferjour
i regionen finns tillgänglig och att informationen finns lätt tillgänglig för den
som är drabbad.

● Att det ska finnas en garanti i Kungsörs kommun för att ingen ska behöva
vara hemlös mot sin vilja.

● Att stärka samarbetet mellan skola, polis, föräldrar och arbetsplats i det
förebyggande arbetet mot olika typer av riskbruk, missbruk och brott.

● Att det finns tillgång till sysselsättning i olika former och behandlingshem av
god kvalitet för de som behöver det.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.